Morong Tambayan: Interactive Internet Community

18 Mar

Introducing the newest discussion board dedicated to Moronguenians and friends worldwide. Check it out. http://morongtambayan.freeforums.org/

One Response to “Morong Tambayan: Interactive Internet Community”

  1. San March 18, 2008 at 10:40 pm #

    Punta ako sa bagong forum a ito – ay kugn ano-ano na namng log in eh too much na ito.Very repetitious naman ang mga issues. Rito na lamang sa RSG. Tigilan na iyang maraming mga web at lalong nalilito mga tawo. Iyon at iyon rin. Basta kami ay rito sa RSG at matagal na itong subok!Thanks anyway.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: