Free Issue of Dyaryo San Guilmo

12 Apr

Posted recently at San Guillermo mailing list.

Maraming salamat po sa inyong pagtanggap na maging bahagi ng SanGuillermo group ang Dyaryo San Guilmo. Isang mahalagang hakbang po ito upang mas mapalawig pa ng ating pahayagan ang paghahatid ng mga mahahalagang kaganapan sa ating barangay. Bukas po ang aming pintuan sa mga nais na mag-ambag ng mga akda, balita, mga jokes, trivia, puzzles at iba pang mga bagay na sa inaakala ninyo ay makapagpapayaman ng kaisipan ng ating mga kabarangay saan man po kayo naroroon.

Gayundin, sa sinuman po na nagnanais na makatanggap ng libreng kopya tuwing labas nito, mag-email lamang po kayo sa dyaryo.sanguilmo@yahoo.com upang maisama namin kayo sa aming subscription list. MABUHAY PO KAYONG LAHAT! –

Jun Miranda, Editor in Chief.

Upcoming Issue

Ang susunod na issue po natin (Enero-Marso 2008) ay inaasahang lumabas nitong buwang kasalukuyan. Salamat po sa inyong hangad na umunlad ang pahayagan ng ating barangay. Kung nais po ninyo makatanggap ng libreng kopya, paki send lang po ang inyong subscription request sa dyaryo.sanguilmo@yahoo.com .

Advertisement Rates

Maari rin po kayong mag-advertise kung inyong nanaisin upang mailagay halimbawa ang mga special news and events ng inyong pamilya at angkan . $50 lang po and isang page, $25 ang kalahati at $12.50 ang 1/4 page. E-mail us for more details.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: