RSG No.75 Mga Batang Rockers

22 Jun

Panayam ni Matabuak sa mga batang miyembro ng Indie Bands of San Guillermo.

Download and Listen

Episode 75 @ 128 kbps (broadband)

Running Time:

Show Notes
Michael John, newbie, gagawa ng sariling kanta, taga Tanawan ang miyembro, taga iba ring sitio, palaging nag pa praktis, nakaw bang ingay

“M”, taga Labac, 3 years ng tumutugtog, may kaba pa rin, 18 years old, madalas rito, parang pangalawang bahay ang studio, nagtutulungan, lead guitar, ngayon ay vocalista, plano ni sir Alex

Glen Howard, 12 years old, bagu pa lamang, limang miyembro, rock, drums ang instrumento, isang taon ng nag aaral, jamming lamang muna

sample naman, 14-15 years old ang babanat ngayon, kinakalabog, adjust muna ang isntrumento,

kinig kayo ng tugtugan…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: