Sitio Istasyon

5 Jul


Here’s the satellite view of Istasyon. MS Virtual Map got a better image of San Guillermo than Google Earth. At Least the cloud is over Bombongan :). Start viewing SG and Morong here

3 Responses to “Sitio Istasyon”

  1. Adolfo July 8, 2008 at 1:15 am #

    Nakaw “Z” – kutakot na tayo ng balahibo ko habaang tinatan-aw ang ilog Morong na tsokolate kulay baka kababaha lamang – pati yata ang aming bubungan ay kinakalawang na.Bang ganrang tingnan sa langit hane? Maski ma ulap ay tiaga ako at iniisa-isa ko mga bahay – palatanraan ko ay basketbol kort sa harap ng munisipyo – kita pati simbahan at pati mga bahay na tinapuan ko noong araw hehehehehe.Salamat uli nakagigilawgaw panoorin.Hindi yata ulap ang nasa taas ng TCMC – baka kako usok ng alam mo na hahahaha.Thanks again. Very excellent work.AC

  2. RSG Admin July 8, 2008 at 4:34 pm #

    hey AC.. sinusog ko nga mula istasyon , abya, may ulap ang RATING basurahan.. baka nagbayar ang may ari sa satellite para hindi masyadung ma expose hehehehe.pati ba kalawang ay kita… 🙂

  3. Adolfo July 9, 2008 at 12:48 am #

    RSGadmin, nabanggit ko sa MIT ang iyong tip ay kung bakit lahat ng sinulat ko ay biglang nawala – ok naman ang send ko, wla namang virus, eh nag log off ako at narito nga ako pumatak at rito naman ako magbabasa habang pinalalamig ko ang MIT natin.Akin ngang pino-pause sa lugar na alam kong bahay namin sa may Tupas st – pagzoom ko ay bumabalik, bakit kaya? Anyway talagang magandang pang-aliw. Kailangang malaman nian Sani at Mal LA ito ng hindi malungkot sa middle east.Sige salamat ulit sa iyong “malikot” na daliri – baka panutsa hahahaha!ac

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: